ایل پازوکی و کورد هایی ک کورد(کُرد) نیستند

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن


قایناق(منبع):
http://www.cloob.com/u/ataturkan/123029952
پازوکی از کاپادوکی که یک منطقه در ترکیه هست که ریشه واژه یونانی است سر چشمه گرفته ،پازوکی نام ایلی تورک در ترکیه که از ترکان سنی فاصله گرفته و به طرف شیعیان کورد آمدند و به مرور زمان کورد زبان شده اند و یکی از شعبات بزرگ ایل کورد را در کردستان ترکیه تشکیل داده اند این ایل در کردستان ترکیه حکومت داشتند و بر قسمتی از کوردان حکومت میکردند و هم اکنون نیز در کردستان ترکیه به زبان کوردی کرمانجی تکلم دارند. این ایل را یک ایل کورد می خوانند . دیار اصلی ایل پازوکی کاپادوکیه در مرکز ترکیه هست و قسمتی از ایل پازوکی چون شیعه گرا بودند در سال 1501 میلادی وقتی شاه اسماعیل صفوی مذهب شیعه را در تبریز اعلام میکند قسمتی از ایل پازوکی از ترس ترکان سنی عثمانی به ایران و آذربایجان مهاجرت میکنند و این قسمت از پازوکی ها آذربایجانی زبان میشوند. قسمتی از پازوکی ها در استانبول و آنکارا و قارص ترکی استانبولی صحبت میکنند و عده ای هم از آنان در ایروان به ارمنی تکلم دارند. و عده ای هم از آنان در افغانستان که جز امیران و نجای افغان به شمار می آمدند به زبان پشتو صحبت میکنند عبدالله اوجالان رهبر کورد ها راجب ایل پازوکی می گوید ایلی ترکمن هستند که مانند صد ها عشیره ترکمن وقتی به کردستان ترکیه مهاجرت کردند به مرور زمان کورد زبان شدندو فرهنگ ترکی را از دست دادند.

روند گذشت زبان های ایل پازوکی به ترتیب :

1:ترکمنی : ایل پازوکی که اصالتا ترکمن بوده و زبان مادریشان ترکمنی بود که به مرور زمان این زبان را کلا ایل پازوکی فراموش کرده و از میان ایل پازوکی خارج شد .

2: کوردی: از آنجا که ایل پازوکی تورک بودن بعد از مهاجرت به کردستان ترکیه زبانشان کوردی شد و امروزه در کردستان ترکیه و در خراسان نیز قسمتی از ایل پازوکی به کوردی کرمانجی تکلم دارند.

3:ترکی استانبولی: قسمتی از ایل پازوکی از کردستان ترکیه مهاجرت کرده و به سمت قارص و آنکارا و استانبول آمدند و زبانشان ترکی استانبولی شد و دارای مذهب اهل سنت

4: ارمنی : قسمتی از پازوکی ها از کردستان ترکیه به ایروان در مرکز ارمنستان رفته و به زبان ارمنی تکلم میکنند و دارای دین مسیحی هستند.

5: پشتو (افغانی) : مهاجرت قسمتی از پازوکی های کورد زبان خراسان به افغانستان باعث شد زبانشان پشتو شود.

6: ترکی آذربایجانی: مهاجرت قسمتی از ایل پازوکی از کردستان ترکیه به آذربایجان به علت جنگ های شیعه سنی عثمانی و صفویه و پناه بردن ایل پازوکی به دربار صفوی و آذری زبان شدن ایل پازوکی .

7 : فارسی : قسمتی از ایل پازوکی از آذربایجان به مرکز ایران از جمله گرمسار و استان تهران مانند پایتخت و ورامین و پاکدشت آمدند و زبانشان فارسی شد.

امروزه خیلی از ایلات تورک به دلیل کورد زبان شدن کورد خواننده می شوند و این باعث شده خلق کورد جمعیت زیادی را به خود بگیرد و این تاریخسازی های دروغین کورد ها هست که موجب این مشکل شده.

  • [ ]