تركی در بین ده زبان مهم آینده.

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن

بریتیش كانسیل تركی را در بین ده زبان مهم بیست سال آینده بریتانیای كبیر نشان داد


بریتیش كانسیل تركی را در بین ده زبان مهم بیست سال آینده بریتانیای كبیر نشان داد.

بموجب گزارش منتشره از سوی بریتیش كانسیل در مورد زبان های آینده، زبان های تركی، عربی، اسپانیایی، فرانسوی، چینی، آلمانی، پرتقالی، ایتالیایی، روسی و ژاپنی در فعالیت های اقتصادی، ژئو پلتیك، فرهنگی و آموزشی ۲۰ سال آینده بریتانیای كبیر نقش مهمی ایفا خواهند كرد.

در گزارش مذكور آمده است عدم تسلط به یكی از این زبانها، موقعیت جهانی بریتانیا و سطح رفاه آن را در جهتی منفی تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بریتیش كانسیل لیست بهترین ده زبان آینده را با توجه به روابط تجاری، دیپلماتیك، امنیتی و توریستی انگلستان با كشورهای جهان تهیه نمود.


  • [ ]