لینكی اؤخو.

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن
http://gocaazerbaycan.arzublog.com/

  • [ ]