نام 30 تن از شعرای آزربایجان به همراه قرنی كه در آن میزیستند.

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن

)موسی شهوات-(قرن 8میلادی)
2)اسماعیل بن یسار-(قرن 7 میلادی)
3)اسكافی زنجانی - (قرن 11 میلادی)
4)خطاط نظامی تبریزی - (قرن 11 میلادی)
5)منصور تبریزی - (قرن 11 میلادی)
6)مسعود بن نامدار - (قرن 11 میلادی)
7)ادیب احمد - (قرن 6 هجری قمری)
8)خواجه احمد یسوی - (قرن 5 هجری قمری)
9)عمر گنجی - (قرن 10 میلادی)
10)قطران تبریزی - (قرن 5 هجری قمری)
11)عین القضاء میانجی - (قرن 4 هجری قمری)
12)مجیرالدین بیلقانی - (قرن 12 میلادی)
13)عزالدین شروانی - (قرن 6 هجری قمری)
14)خاقانی شروانی - (قرن 11 میلادی)
15)مهستی گنجوی - (قرن 6 هجری قمری)
16)نظامی گنجوی - (قرن 12 هجری قمری)
17)قوامی - (قرن 6 هجری)
18)فلكی شروانی - (قرن 6 هجری)
19)شهاب الدین سهرودی - (قرن 5 هجری قمری)
20)محمود شبستری - ( قرن 13 میلادی)
21)خواجه علی خوارزمی -
22)مولانا جلال الدین محمد مولوی - (قرن 6 هجری قمری)
23)خواجه احمد فقیه - (قرن 6 هجری قمری)
24)شیاط حمزه - (قرن 13 میلادی)
25)یونس امره - (قرن 6 هجری قمری)
26)سلطان ولد - (قرن 6 هجری قمری)
27)شیخ صفی الدین اردبیلی - ( قرن 6 هجری قمری)
28)مولانا جلال الدین مجمد عتیقی زنجانی - (قرن 7 هجری قمری)
29)شیخ عرالدین حسن اوغلو - (قرن 13 میلادی)
30) محنتی - (قرن 7 هجری)

  • [ ]