دكتر ثبوتی ... افتخار(زنجان) آزربایجان

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن
دكتر یوسف ثبوتی متولد ۱۳۱۱ زنجان آزربایجان، فیزیكدان سرشناس آزربایجانی و مؤسس مركز تحصیلات تكمیلی علوم پایه زنجان آزربایجان است.

موفقیت های علمی

استادیار بخش ریاضی، دانشگاه نیوكاسل، انگلستان، ۴۳-۱۳۴۲
دانشیار بخش فیزیك، دانشگاه شیراز، ۵۰-۱۳۴۳
دانشیار مدعو بخش نجوم، دانشگاه پنسیلوانیا، آمریكا، ۴۸-۱۳۴۷
استاد فیزیك، دانشگاه شیراز، -۱۳۵۰
محقق ارشد انستیتوی نجوم و اختر فیزیك، دانشگاه آمستردام، هلند، ۵۴-۱۳۵۳
محقق مدعو مركز نجوم و اختر فیزیك، دانشگاه شیكاگو، آمریكا، ۶۴-۱۳۶۳
استاد مدعو بخش فیزیك، دانشگاه نورث ایسترن، بوستون، آمریكا، ۷۱-۱۳۷۰
عضو وابسته مركز بین‌المللی فیزیك نظری (تریست ایتالیا)، ۷۲

موفقیت های اجرایی ایشان

مؤسس و رئیس مركز تحصیلات تكمیلی در علوم پایه- زنجان، ۳۰ مرداد۱۳۸۹ - ۱۳۷۰
رئیس بخش فیزیك دانشگاه شیراز، ۶۰-۱۳۵۸ و ۵۳-۱۳۵۰
مؤسس و رئیس رصدخانه ابوریحان بیرونی، دانشگاه شیراز، ۶۵-۱۳۵۲
عضو هیئت مؤسس و رئیس انجمن فیزیك، ۷۸-۱۳۷۵ و ۶۷-۱۳۶۵
عضو هیئت مؤسس و رئیس انجمن نجوم ۱۳۸۱-۱۳۷۵
عضویت شورای همكاریهای علمی و بین‌المللی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تا كنون-۱۳۷۶
عضو شورای دانشگاه شیراز، ۵۷-۱۳۵۵
فرهنگی و اجتماعی
عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن فیزیك ایران، ۵۴-۱۳۵۰ و ۷۰-۱۳۶۲
عضو جامعه منجمین آمریكا، تا كنون- ۱۳۴۷
عضو انجمن بین‌المللی نجوم، تا كنون- ۱۳۴۸
عضو هیئت مشاوران مجله علوم و تكنولوژی ایران، ۵۴-۱۳۵۰
عضو هیئت تحریریه مجله علوم و تكنولوژی ایران، تا كنون- ۱۳۶۲
عضو هیئت مشاوران مجله فیزیك ایران، تا كنون-۱۳۶۵
عضو آكادمی علوم جهان سوم، تا كنون- ۱۳۶۶
عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، تا كنون- ۱۳۶۸
عضو شورای علمی مركز بین‌المللی فیزیك نظری (تریست ایتالیا) ۱۳۷۴-۱۳۶۸
عضو شورای عالی كتابخانه منطقه‌ای علوم و تكنولوژی شیراز، ۷۷-۱۳۷۰
پیشنهاد دهنده و پیگیر برنامه كارشناسی ارشد فیزیك (۱۳۴۶) و برنامه دكتری فیزیك (۱۳۶۵) در دانشگاه شیراز

افتخارات ایشان تاكنون

۱۳۵۷ - مدال پژوهشی- وزارت علوم
۱۳۶۶ - عضویت در آكادمی علوم جهان سوم، تا كنون-
۱۳۶۸ - عضویت در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، تا كنون
۱۳۷۴ - جایزه كتاب سال ایران - ریاست جمهوری اسلامی ایران
Medal Lecture, in Physical Sciences, The Third World Academy of Sciences, TWAS, ۲۰۰۰
۱۳۷۹ - جایزه خوارزمی
۱۳۸۰ - چهره ماندگار
۱۳۸۱ - تجلیل انجمن فیزیك ایران و نام‌گذاری كنفرانس فیزیك سالانه ۱۳۸۱ بنام كنفرانس ثبوتی

  • [ ]