1393 گونش ایلی : آت ایلی

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن

اسامی مختلف برای اسب ها بر حسب رنگشان درفولكلور توركی آزربایجـــــــانی


  • [ ]