بسیـــــــــــــــــــــار مهـــــــــــــــــــــم(حرف ربط كه یا كی)

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن
از نكات دستوری در زبان توركی (حرف ربط « كه-كی»)
در زبان ادبی توركی حرف ربط "كه یا كی" وجود ندارد و به مرور زمان از فارسی وارد این زبان شده است و دیده میشود كه به اشتباه در حال استفاده فراوان از این حرف هستیم،و این در حالیست كه جملات صحیح توركی هیچ احتیاجی به این حرف ربطی ندارد و اگر در هر جای جمله از آن استفاده شود آن جمله كاملا اشتباه میباشد و باید اصلاح شود.
این مسئله تا جایی پیش رفته است كه در برخی موارد دیده میشود كه حتی استادان شعر نیز آن را به كار میبرند،حال شاید به خاطر وزن شعر از این مسئله چشم پوشی شود ولی استفاده از حرف كه در نثر كاملا اشتباه میباشد.
به مثالهای زیر دقت نمایید:
او سؤز كی سن دونن دئدین ( آن حرفی كه تو دیروز بهم گفتی)

ای اونلار كی ایمان گتیریبسیز ( ای كسانی كه ایمان آورده اید)
همانطوری كه شاهد بودید در جملات توركی بالا اثر گرامر فارسی كاملا مشخص است و باید به جای آنها اینگونه بگوییم و بنویسیم:
_سن دونن منه دئدیگین او سؤز
_ای ایمان گتیرمیش لر و یا ای اینانمیش لار

وقتی جملات توركی را با گرامر خود بیان كنیم بر فصاحت و صراحت آن افزوده شده و زیبایی آن نیز حفظ میشود. مثالهای بیشتر:
1-او یئره كی گئتدم (گئتدیییم یئره)
2-او آدام كی من گؤردوم( گؤردویوم آدام)
3-او فوتبال كی من باخدیم( باخدیغیم فوتبال)

  • [ ]