ناگفته هایی درباره استاد شهریار

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن
-منظومه (حیدر بابایه سلام ) استاد شهریار به 80 زبان زنده دنیا ترجمه شده

-وی نخستین شعرش رو در سن فقط 4 سالگی به زبان شیرین مادریش سروده است.

-اشعار نخستین شهریار عمدتا بزبان فارسی سروده شده است.

شهریار خود می گوید وقتی كه اشعارم را برای مادرم می خواندم وی به طعنه می گفت:
"پسرم شعرهای خودت را به زبان مادریت هم بنویس تا مادرت نیز اشعارت را متوجه شود!
این قبیل سفارشها از جانب مادر گرامیش و نیز اطرافیان همزبانش، باعث شد تا شهریار طبع خود را در زبان مادریش نیزبیازماید و یكی از بدیعترین منظومه های مردمی جهان سروده شود. و هرجا ترجمه قطعه ای از شعر وی رفته هنر او ستوده شده
♥منظومه حیدر بابایه سلام وی در دانشگاههای جهان از جمله دانشگاه كلمبیا در ایالات متحده‌آمریكا مورد بحث رساله دكترا قرار گرفته است و برخی از موسیقیدانان همانند هاژاك آهنگساز معروف ارمنستان آهنگ جالبی بر آن ساخته است

  • [ ]