مدل روس واسلاو وسفید وعبری بودن كوروش،درحالیكه مردمان فارس ایران گندمی پوست هستند!

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن

براساس نظریه های كه جعالان تاریخ درست كن یهود با جعل تاریخ در مخ اكثرمردم وبخصوص پانفارسها كردند واون نظریه این هست كه دوستان فارس یا پارس و پانفارسها وسایر اقوام، توركهای سفید پوست گندمی پوست رابامغولان زردپوست كه هیچ ربطی بهم ندارند یكی میكنند؟حال آنكه همگان میدانند تقاوت زبان توركی ومغولی مثل تفاوت فارسی با زبان چینی هست،باهم خیلی فرق دارند! واصلابهم ربطی ندارند!

لاكن،ای دوستان منطق محور،اگرقرار باشدبخاطروجودبرخی زردپوستان چشم بادامی درآسیای میانه بین توركهاكه به جهت مخلوط شدن ژنتیكی واتنیكی جنس زرد وسفید دراثرازدواجهای قومیتی تشكیل شدند،كل توركهارا زردپوست كنیم پس افغانها وتاجیكها واكثرفارس زبانان آسیای میانه راكه زردپوست وچشم بادامی هستندرا چه حساب كنیم!
پس اونطوری فارسهاهم زردپوست هستند!دوما زبان فارس دری هیچ شباهتی باپارسی باستان ندارد!مثلا پارسی باستان مذكر ومونث داشته!

ای پانفارسها چرا بخاطراقلیتی زردپوست دربین هر دوقوم فارس وتورك،توركهاروزردپوست میكنید اما خودتان را نمیكنید.از اون زردپوستان كه خودتان ازهمه بیشتردارید،80درصد تاجیكها چشم بادامی هستند!

اما من مدركی رامیاورم كه میگوید كوروش از مردمان مدل روس و اسلاو وعبری بوده؟مردم ایران وبخصوص فارسها وتوركها اكثرا هردو گندمی هستند در حالیكه مردمان نژاد جعلی عاریایی یا همان هند واروپاییان دارای پوستی روشن و موهای بور هستند!پس مردم پوست گندمی قوم فارس هیچ ربطی با این عاریاییان ندارندویا كلا چیزی بنام عاریایی وجود ندارد!
شماكه خودتان گندمی وبا موهای سیاه یا قهوه ای هستین چگونه خودتان را چشم آبی ودارای پوستی روشن و موهای بورمیدانید؟
ای دوستان كلا عاریاپرست،اصلا یك نفرچشم آبی دركل طایفه و فامیلهاو عشیره وجدوآباد شما پیدامیشود؟یك نفرچشم آبی بمن در كل این مملكت نشان بدهید ببینم كی چشم آبیه؟

طبق نظر تمام تاریخ نویسان نژادعاریایی چه جعلی باشد چه اصلا واقعی،مردمان مدل روس وشمال اروپا بودند!جان عمه هایتان،كجای مردم این مملكت به اونهاشباهت داره؟

اما سندرو رو میكنیم................

لازم است در تمام تصاویری كه كوروش عبری خاخام منشی را شیك و برنزه و با ریش های مشكی به تصویر كشیده اند تجدید نظر شود!چون كوروش ازمردمان جنس روس بوده یعنی پوستی سفیدبا موهای بور!نه ایرانی گندمی پوست!
پس بااین نظر مردمان خود تورك كه فرزندان یافث بن نوح نبی بودند دربین النهرین ساكن بودند وازغرب به شرق مهاجرت كردند!وكلا چشم بادامیهاربطی به توركهاندارند چون دربین فارسها هم چشم بادامی هست وكلا مردمان تورك اصالتا هیچ چشم بادامی وزردپوست درآنهاوجود نداشته!تمام كلمه های زبان التصاقی توركی باتمام زبانهای التصاقی كاسی وعیلامی وسومری ولولوبای ها وقوتتی ها وهمه شباهت دارد!مثلا بنیانگزار كاسی ها شخصی بنام قان داش بوده..كلمه قانداش در زبان توركی یعنی همخون..

تمامی شاهان كاسی ها اسمشان توركی هست!میخاین لیستشو بدم خودتون ببینید:
بازهم گفتم تمام سلسله های باستانی فلات ایران مردمشان گندمی پوست بودندمثل توركان آزربایجان اما عاریایی ها ازمدلهای مردم روس واسلاو هستند!پس مردم فارس زبان امروزه هم ربطی به نژادپارس باستان ندارند وشاید آنهاهم تورك باشند كه بعدا زبانشان عوض شده عین مصریان!به جعلیان پانفارسها كه عبریها وماسونها تو مخشون فروكردند توجه نفرمایید!
همچنین بسیار دیده شده كه پانفارسهای گندمی كه خودرا عاریایی سفیدپوست حساب میكنند، تورك های سفیدپوست گندمی محور را به سبب داشتن پوستی روشن و موهای بور نژاد جعلی عاریایی خودشان،مورد طعن قرار می دهند ؛

ولی بد نیست بدانیم ::
كوروش هخامنشی آریائی(هندواروپایی محور) بود و برخلاف چیزی كه تصور میشود آریائیان و كوروش دارای موهای بور و صورتی روشن بوده اند!

گواه این موضوع فقره 13 از منشور كوروش است جائی كه وی به "مردمی كه سرشان سیاه است" یا black-headed people اشاره می كند ؛

سومری ها و كیمت ها پس از هجوم اقوام آریائی(آواره عبری گالوت) خاخام منشی به نزدیكی های بین النهرین و مجاورت در آنجا ، پس از اینكه آنان را سفید (از روسی) یافتند خودشان را مردم تیره نامگذاری كردند.

Both societies are families related by Ancestors - the Anu. In Sumer everyone is related to Anu - the creator - and Anu (the first people); likewise, in Kemet everyone is related to Anu - the creator - and to Anu (the first people). Lastly, both, in response to Aryan (White) invaders distinguished themselves as black people - i.e. Kemet = Land of the Black People and Sumer, Sa-Ga-(Gi) = The Black Heads / The Black Headed People.

http://www.kemetway.com/Digest/Content/Sumer.html

یعنی مردمان سومر و لولوبای ها واتحادیه توركان آمادان(ماد) واشكوزیان و حتی ساسانیان و اورارتوها وعیلامی ها وقوتتی هاو چاتتی ها وكاسی ها و آزها و توروك ها وهمه سلسله ایران باستان در بیش از3هزارسال پیش همگی دارای بدنهای گندمی پوست بوده وازهمه مهمترالتصاقی زبان وغیرعاریایی زبان بودند!

مثلا مردم لرستان كه پانفارسها به زورمیخواهند عاریاییشان جلوه بدهند دارای تیپ آسیایی هستند فقط زبانشان فارسی هست!یعنی زبان فارسیشان ربطی به نژادشان ندارد!مثل مردمان مصر كه فقط عربی حرف میزننداما نصف مردم مصر خودشان عرب نیستندوفقط نصف مردمش مهاجران عرب هستند!

  • [ ]