تقویم و گاهشماری تركی

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن

در زیر چند كلمه تركی مربوط به تقویم و گاهشماری تركی را آورده امּ
ساعت (واحد زمان): چولا – Çola
ساعت مچی: چولازیق – Çolazıq
ساعت دیواری: هؤرون چولاسی – Hörün Çolası
دقیقه: ایریمجیك – İrimcik
ثانیه: ایكینجیك – İkincik
آنیه: قیرپیمجیك – Qırpımcıqروز: گون –Gün
هفته: یئددیجه– Yeddicəماه: آى – Ay
دوره دو ماهه: كسین – Kəsin
فصل٬ موسم (سه ماهه): دؤنه نجه – Dönəncə
دوره شش ماهه: سوره م -Sürəmسال: ایل – İl
سال شمسى: گونش ایلى – Günəş İli
سال میلادی: دوغوش ایل – Doğuş İli
سال قمرى: آیسال ایلى – Aysal İl
سال هجری: كؤچسه ل ایل – Köçsəl İl
دهه: اون ایللیك – Onillik
قرن-سده: یوزایللیك – Yüzillikسالنامه: ایللیك – İllik
سالگرد: ایل دؤنوم – İldönüm
سالنما: ایل گؤر – İlgör
روزشمار: گونگه ن – Güngən ٬ گونله ج – Günləc
تحویل سال: گون دؤنومو – Gün Dönümü ٬ ایل دؤنوشومو – İl Dönüşümü
وقایع نامه: ایلده لیك – İldəlik
كرونولوژی: چاغینسیرا – Çağınsıraوقت٬ هنگام: چاغ – Çağ
تقویم: ییم – Yim
تاریخ (علم): اؤته ك – Ötək
تاریخ (مورخه): ایلایگون- İlaygün
مدت: سوره – Sürə
مهلت: سوره و -Sürəv
عهد٬ دوره: دؤنه م -Dönəm
روند: سوره ج – Sürəc
پریودیك٬ ادواری: سوره لی – Sürəli
مزمن: سوره گن – Sürəgən
دائم٬ مداوم: سوره كلی – Sürəkli
ابدی: منگی – Məngi
ازلی: آشنی – Aşnı
آخر: سون – Son
اول: ایلك- İlk
نهایت: بیتیم – Bitim
ابتدا: باشلانقیج – Başlanqıc
عاقبت: تكیش – Təkiş
اولیه٬ نخستین: ایلكین – İlkin
نادر: سئیره ك – Seyrək
زود زود: سیخجا – Sıxca
پیاپی: آردیشیق – Ardışıq
قدیم: اسكی – Əski
باستان: بایری – Bayrı
زمان (در مقابل مكان): چاغین – Çağın
مكان (در مقابل زمان): اورون – Orunگئرچه یه هو!!!

  • [ ]