رئیس اداره ثبت احوال سولدوز ( آزربایجان ): نام های آغوز، هارای و .. نام های غیر ایرانی اند

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن

آقای حسین هاشم پور رئیس اداره ثبت احوال سولدوز (نقده) در گفتگو با خبرگزاری دولتی سولدوز خبر اسامی تركی آغوز، هارای و .. را اسامی مغایر با فرهنگ ایرانی معروفی نموده و از عدم اجازه ثبت احوال استان برای انتخاب این چنین نامهائی از سوی خانواده ها خبر داده است.
وی از تبت اسامی همچون "تورناز" در استان خبر داده و انتخاب چنین اسامی را از سوی خانواده ها عجیب خوانده است.
آقای حسین هاشم پور رئیس اداره ثبت احوال سولدوز انتخاب اسامی تركی والدین برای فرزندان را مرتبط با تبلیغات عده ای مشخص كه وی این عده مشخص را 5 الی 6 نفر می داند معرفی نموده است.
اینكه اسامی آغوز، هارای و .. اسامی تركی اند جای شك و شبهه ای نیست ولی اینكه انتخاب اسامی تركی والدین برای فرزندان از سوی رئیس اداره ثبت احول سولدوز غیرمتعارف با فرهنگ ایرانی تلقی می شود جای بسی تامل هست كه آیا خلق ترك و ترك زبانان ساكن این جغرافیا جزء شهروندان ایران نمی باشند و شهروند درجه دوم تلقی می شوند كه حق انتخاب نام فرزند خویش به زبان مادریشان را ندارند و یا اینكه زبان تركی كه زبان مادری میلیونها ترك در ایران می باشد كه بدون تردید جزء اكثریت اهالی ساكن این جغرافیااند در تعریف غیرایرانی بودن می گنجد؟ طبیعاً فرهنگ ایرانی كه مد نظر آقای رئیس بوده فرهنگ فارس زبانان هست چون انتخاب اسامی فارسی برای كودكان ترك مغایرتی با فرهنگ به اصطلاح ایرانی ندارد آنچیزی كه مغایر با فرهنگ ایرانی هست اسامی تركی اند نه اسامی كوروش، خشایار و ...
طبعیتاً در جغرافیائی كه وجود خلق و زبانی به نام "خلق ترك" و "زبان تركی" كتمان، انكار و تحقیر می شود سخن رئیس اداره ثبت احوال سولدوز در غیرمتعارف بودن اسامی تركی سخن جدیدی نیست. آقای حسین هاشم پور به سبب غیرمتعارف خواندن اسامی تركی به عنوان یكی از كاندیدهای برترین نژادپرست خرداد ماه برگزیده می شود.
شماره خبر سایت دولتی سولدوز خبر:
شماره خبر: ٧٢٧٦٣

  • [ ]