خط نوشتار عربی فارسیست و اعراب آن را از پارسیان یاد گرفته اند!!!

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن
http://www.gerdab.ir/files/fa/news/1389/4/8/3901_669.jpg
جای توهم برای اولین بار به فکر ابداع باش!!!!

عزیز اینها همه خطوط آرامی و سامی هستن خودتو مسخره عام و خاص نکن:))

ما باهوش ترین ...
ما زیباترین ...
ما بهترین ...
ما برترین ...
...
هنر نزد ما است و بس! ""

اینها تراوشات و توهمات ذهنی بیشتر ایرانیانی است که هر روز با نفرت و نخوت از دیگر ملت ها سخن می رانند.
از رسانه های ملی شان تا اصغر آقای بقالشان در توهم نژاد و هنر و ... هستند.
نه تنها مردمان عادی اش
بلکه روشنفکرش (به اصطلاح) نیز آلوده بیماری نژادپرستی است.
وقتی مردمان کشوری صبح تا شام به جای دیدن تنوع‌ها در جهان و تمرین برای احترام به بقیه فقط درس خودبزرگ‌بینی بگیرند و آدم‌های درس‌خوانده‌اش به جای نگران بودن در مورد موضوعات اساسی دائماً مشغول و خوش‌حال از درست کردن بمب اینترنتی و حمله به صفحات اینترنتی افراد و ... باشند عجیب هم نیست که آن ملت در نژادپرستی خودساخته غرق در خودارضایی باشد.
عجیب نیست که در این مملکت قلم ها به جای نگاشتن دردهای جامعه، به پیش کشیدن عقده های تاریخی، به نفرت از عرب و تورک و افغانی می چرخد.

""ما نیز هیچگاه به خود اجازه ندهیم که رفتار و گفتار و قلممان را از دایره انسان دوستی و آزادگی خارج کنیم"

سون(پایان)


  • [ ]