فردوسی در نظر شاعران ما

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن


مولانا همتی انگورانی را جزء 10 شاعر برتر جهان تشیع میدانند که متاسفانه در زادگاه خودش ناشناخته است!
در ترکیه 19 قدمگاه به نام اوست!
از او دو جلد دیوان ، که 90 درصد اشعارش به ترکی است و بقیه به عربی و فارسی ، حدود 8000 بیست شعر باقی مانده است.
سنگ قبر او دزدیده شد و بعد از کلی مکافات در سازمانهای مختلف هنوز هم مقبره ای درخور او وجود ندارد

او نژادپرستی فردوسی را خطاب قرار داده و خود را نصیحت میکند که مبادا مانند فردوسی گرفتار تعصب شوی

آزربایجان به قدری شخصیت بزرگ دارد که واقعا جایی برای یک نژادپرست که به ترک و عرب و بلوچ و زن و ... تاخته است جایی وجود ندارد.

  • [ ]