پان ایرانیست های نژادپرست به بهانه 21 آذر به نفرت پراکنی بر علیه آذربایجان پرداختند

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن21 آذر روزی بسیار مهم در تاریخ آذربایجان جنوبی است. از یک سو در این روز ملتمان به رهبری پیشه وری فقید توانست حکومت ملی خود را با اراده خویش برپا کند و از سوی دیگر رژیم پهلوی با نسل کشی آشکار بر علیه ملت تورک آذربایجان جنوبی بر جهانیان ثابت کرد که فاشیست های فارس از چه پتانسیل بالایی برای ارتکاب انواع جنایات بر علیه بشریت برخوردارند. این روز همواره از سوی فعالین مدنی آذربایجان جنوبی به انحاء مختلف گرامی داشته می شود. در عین حال پان ایرانیست های نژادپرست نیز در پرتو سیاست های شوونیستی رژیم اسلامی، با اخذ مجوزهای لازم به برگزاری جلسات مختلف در رابطه با 21 آذر اقدام کرده و با استفاده از این فرصت اقدام به نفرت پراکنی بر علیه آذربایجان می کنند. طی روزهای گذشته برخی از نژادپرستان معروف طی برگزاری سمیناری با عنوان "تحولات ایران و آذربایجان پس از جنگ جهانی دوم" در تهران گرد هم آمده و نژادپرستی خود را در قالب ارائه مقالاتی به اصطلاح علمی به اثبات رساندند!

تشکیل حکومت ملی آذربایجان که خواست به حق ملتمان بود، اگرچه با اردوکشی ارتش پهلوی و جنایات فراوان بر علیه ملت مظلوممان یک سال بیشتر به طول نیانجامید، اما همواره همچون شمعی فروزان نشان دهنده راه استقلال کامل وطنمان از یوغ استعمار فارس شده است. این امر باعث گردیده تا هم حاکمیت های پهلوی و اسلامی و هم پان ایرانیست های معروف رویه ای مشترک بر علیه حکومت ملی آذربایجان در پیش گرفته و از هر فرصتی برای نفرت پراکنی بر علیه آذربایجان بهره ببرند.

در ادامه این روند، روز دوشنبه 17 آذر ماه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران سمیناری با عنوان "تحولات ایران و آذربایجان پس از جنگ جهانی دوم" برگزار شد. در این سمینار پان ایرانیست های مشهوری همچون کاوه بیات، احسان هوشمند، منصور حقیقت پور و سالار سیف الدینی به ایراد سخنرانی پرداختند.

خارج از تحریفات و جعلیات معمولی که در سخنرانی های این افراد وجود دارد، نشان دادن رژیم جنایتکار پهلوی به عنوان ناجی ملت آذربایجان نقطه مشترک تمامی سخنرانی ها بود. در لابه لای سخنان این افراد پیشه وری فقید و حکومت ملی آذربایجان بالکل "خائن" تصویر شده و ضمن نادیده گرفتن اقدامات بی نظیر دولت وی، این حکومت به عنوان حکومتی خانمان سوز معرفی گردید!

از سوی دیگر در این سخنرانی ها ملت آذربایجان نیز ملتی نادان و جاهل تصویر گردید که به راحتی فریب پیشه وری و یارانش را خورده و اجازه تجزیه ایران را داده اند!!!

این در حالی است که اگر نبود ارتش تا دندان مسلح پهلوی و خونریزی هایش، بدون شک ملتمان با جانفشانی های خود هرگز اجازه سقوط حکومت ملی را نمی داد. حکومتی که طی یکسال اقداماتی بی نظیر در راه آبادانی وطنمان انجام داد که در تاریخ معاصر خاورمیانه در نوع خود بی نظیر به شمار می رود.

اما پان ایرانیست های نژاد پرست نه در این سمینار و نه در هیچ سمینار دیگری هیچ اشاره ای به زنده زنده سوزاندن اعضای فرقه دموکرات، قتل و عام های دسته جمعی مردم بیگناه توسط ارتش پهلوی، کتاب سوزان فارس ها در تبریز، ویرانی مزارع و باغ ها در مسیر یورش ارتش پهلوی، تبعید ده ها هزار تن از مردم شهرهای مختلف آذربایجان به مناطق شرقی و مرکزی جغرافیای ایران و هزاران آسیب مادی و معنوی دیگر نمی کنند.

این رسم تمامی نژادپرستان جهان در طول تاریخ بوده است که جنایت های رهبران خود را خدمت و خدمت های طرف مقابل را خیانت جلوه دهند. اما پس از گذشت چندین دهه از کشتار خونین ملتمان توسط ارتش پهلوی، آنچه که زنده مانده روحیه مبارزه با استعمار فارس و تقویت روزافزون حس ملی و استقلال طلبانه در بین آحاد مختلف ملت تورک آذربایجان جنوبی است.

  • [ ]