شونیسم فارس و ترس از باخت در شرایط رقابت برابر.

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن


می توان گفت که در طول سه سال گذشته شونیسم فارس به دلیل رشد و پیشرفت حرکتهای منطقی و دموکراتیک ضد نژاد پرستی و ضد شونیستی ملتها و جمعیتهای تحت ظلم شونیسم فارس دیگر از لحاظ گفتمانی و تولید محصولات فرهنگی و علمی به بن بست رسیده است. و حرف جدیدی برای گفتن ندارد و تکرار ادعاهای گذشته نیز چنگی بر دل نسل کنونی که اصلی ترین ویژگی آن دسترسی راحت به انواع رسانه ها ی جمعی و امکانات ارتباطی است، نمی زند.
چرا که یکی از عوامل رشد و پیشرفت شونیسم فارس ایجاد فضای تک صدایی و نبودن صدای مخالف با آن است. به همین دلیل است که فسیل های حاکم بر فرهنگستان زبان و ادب فارسی از آموزش گسترده زبانهای غیر فارسی مخصوصا زبان تورکی واهمه دارند. چرا که خوب می دانند که :تنها در صورت ممنوع بودن آموزش زبانهای دیگر است که زبان و فرهنگ و ذهنیت فارسی_ایرانی قابلیت سلطه دارد. وگرنه در شرایط برابر این زبان و فرهنگ علیرغم تمامی ادعاهای موجود توانایی رقابت با زبان و فرهنگ ملی و مادری هیچ ملت و قومی را ندارد. و مغلوب میدان رقابت، زبان فارسی و ذهنیت ایرانی خواهد بود.
با وجود ارتباطات و گسترش رسانه های گروهی آزاد دیجیتال و دسترسی آزاد انسانها به اطلاعات؛ شونیسم نیز پرده و ماسک فرهنگی و علمی! را از صورت کریه خود کنار زده است و بیشتر رفتارهای آن، رفتارهای خشن سرکوبگرانه و نیز رفتارهای مسموم شانتاژ گرایانه و سراسر توهین و افترا گشته است. چرا که هیچ منطق و پشتوانه علمی برای شونیسم فارس وجود ندارد.
به همین دلیل است که با فشار بر فعالان ملی آزربایجان و نیز ایجاد یاس و ناامیدی در بین این فعالان سعی در مقابله با این زوال و سقوط خود می نماید. چیزی که با توجه به تجربه بیش از دو دهه ای حرکت ملی و نیز اراده و آگاهی و و تلاش فعالان حرکت ملی آزربایجان نخواهد توانست موفق گردد

  • [ ]